Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
winkelwagen
Winkelwagen

Algemene Voorwaarden

 


Algemene voorwaarden MundoVino

 Hieronder vindt u de algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden van de shop / webwinkel MundoVino.

 
 

MundoVino behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen en aan te passen aan de wettelijke normen in België zonder voorafgaandelijke mededeling. 

Inhoudstabel
 

 

Artikel 1          Algemeen

Artikel 2          Definitie partijen

Artikel 3          Privacy beleid en gebruik van cookies MundoVino.be

Artikel 4          Totstandkoming koop/ verkoop - overeenkomst

Artikel 5          Prijzen

Artikel 6          Aanbiedingen / promoties

Artikel 7          Accounts

Artikel 8          Betalingen

Artikel 9          Voorraad

Artikel 10        Levering en leveringstijd

Artikel 11        Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12        Plaats van levering

Artikel 13        Klachten

Artikel 14        Annulering koopovereenkomst

Artikel 15        Recht op teruggave. Niet goed, geld terug!

Artikel 16        Geschillen

Artikel 17        Specifieke voorwaarden voor de wijnabonnementen

Artikel 18        Specifieke voorwaarden met betrekking tot het modulair wijnrek en de onderdelen hiervan

Artikel 1

 


Artikel 1 - Algemeen


 
 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website MundoVino.be en alle producten en aanbiedingen op deze website. Er kan niet van deze voorwaarden worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven bij die uitzondering dan onverkort van kracht.

Wanneer de koper naar eigen algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij MundoVino.be hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd. De koper heeft op de website op verschillende manieren gelegenheid gekregen deze voorwaarden te openen en te lezen. Door het aanvinken bij de bestelling aanvaardt de koper de voorwaarden en gaat ermee akkoord.

 

De koper en MundoVino.be komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen via MundoVino.be een geldige overeenkomst tot stand komt. Expliciet wordt de koper er hier op gewezen dat het ontbreken van een gewone handtekening niet afdoet aan de wettelijke geldigheid van de overeenkomst, het aanbod en de aanvaarding ervan. Elektronische bestanden van MundoVino gelden als een vermoeden van bewijs, voor zover wettelijk toegestaan.

 

Alle afbeeldingen, omschrijvingen en andere informatie, mondeling, telefonisch en/of verstrekt via e-mail, alsmede opgave van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Hoewel de informaties op of verkregen via de site MundoVino.be zo volledig mogelijk zijn, kan niet gegarandeerd worden dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen door tik- of schrijffouten of door afwijkingen in afbeeldingen, kleuren of anderszins, kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. MundoVino.be en Bart Peumans kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onjuistheden.

 

Domeinnaam, logo en andere bestanddelen verbonden aan MundoVino.be worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te vragen aan MundoVino : Info@MundoVino.be

Artikel 2

 


Artikel 2 - Definitie partijenDeze algemene voorwaarden en specifieke voorwaarden hebben betrekking tot volgende partijen:

MundoVino en de koper / klant.

 

MundoVino.be is de benaming en domeinnaam van de webwinkel die eigendom zijn van MundoVino met maatschappelijk zetel te 3740 Bilzen, Hoogstraat 44, ingeschreven in het RPR Brussel onder het ondernemingsnummer: 0563 839 224.

 

Overige gegevens MundoVino:

Zaakvoerder: Bart Peumans

E-mail: Info@MundoVino.be

BTW nummer: BE0563 839 224 

 

Met “koper / klant” wordt bedoeld iedere bezoeker van de website MundoVino.be.

De koper kan via MundoVino.be: wijn, wijnabonnementen, geschenken, wijnaccessoires en zuiderse specialiteiten aankopen.

Artikel 3

 


Artikel 3 - 
Privacybeleid en gebruik van cookies MundoVino.be
3.1       Privacybeleid van MundoVinoAls je jonger bent dan 18 jaar, hebben wij toestemming nodig van een ouder of verzorger voordat je een bestelling kunt plaatsen bij MundoVino. Door een bezoek aan MundoVino.beaccepteert u en stemt u in met hetgeen dat beschreven is in het MundoVino privacybeleid.

Via de website van Mundovino (hierna te noemen 'aanbieder') worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Aanbieder acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Aanbieder is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Door onze website te bezoeken, klant te worden, of reacties te sturen naar ons bedrijf kan het zijn dat u gegevens bij ons achterlaat. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens over uw gedrag op de website (website tracking).

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Weest u zich ervan bewust dat u daarmee akkoordgaat onder de voorwaarden van de aanbieders van de diensten waarop u klikt.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De website is voorzien van een SSL sleutel en daarmee worden alle gegevens versleuteld verstuurd. Directe toegang tot de database met gegevens is niet mogelijk.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


De betalingen gebeuren allemaal uitermate veilig en deze worden verzorgd door betaalprovider Mollie. (Zie https://www.mollie.com).3.2       Gebruik van cookies 


Onze website maakt gebruik van Cookies:

    Eigen cookies (om bij te houden of u al ingelogd bent of niet)
    Van onze WordPress website, danwel dit.cms website
    Evt. Nieuwsbrief inschrijving, klantinschrijving, contactformulier e.d.
    Google Analytics
    Evt. Google Re-marketing tag, zodat uw zoekgedrag vertaald kan worden in gerichte aanbiedingen.


Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer, dit gebeurd door uw webbrowser die je bewegingen volgt binnen websites en deze kunnen persoonlijke informatie verzamelen. De cookies van MundoVino.be zijn veilig voor je pc, laptop, telefoon of tablet. Onze website gebruikt cookies om in de gaten te houden hoe vaak u onze site gebruikt, welke producten er in uw winkelmantje zitten, voorgaande aankopen en om u producten te adviseren op basis van deze gegevens. Maar ook om te zorgen dat onze website goed werkt en dat je fijn kunt winkelen. Door cookies krijgen we informatie over het gebruik van onze diensten. Zo kunnen we die verbeteren en aanpassen aan de wensen van onze klanten. De meeste browsers zijn automatisch ingesteld om cookies te accepteren, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om te voorkomen dat automatische acceptatie. Als u ervoor kiest om geen cookies te willen ontvangen, kunt u nog steeds gebruik maken van het grootste deel van de functies op onze website, met inbegrip van de mogelijkheid om items te kopen. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem wordt geleverd door de MundoVino te verpersoonlijken.

Deze cookies laten onder andere toe om het aantal bezoekers van de webpagina te tellen en de statistieken te verzamelen over de regelmatigheid van bezoeken van sommige pagina’s, en dit ten einde de Leden beter te kunnen bedienen.

Artikel 4

 


Artikel 4 - Totstandkoming koop/verkoopovereenkomst 

Een koop/verkoopovereenkomst komt tot stand tussen de koper en MundoVino via MundoVino.be direct wanneer de orderbevestiging aan de koper is gestuurd via het door de koper opgegeven e-mailadres.
 

Na een bestelling kan de klant de bestelling niet meer annuleren, maar zal hij kunnen gebruik maken van zijn herroepingrecht, volgens de voorwaarden beschreven in artikel 14 van de huidige Algemene Voorwaarden.
 

Er geldt een minimale bestelling van 3 flessen wijn. Dit mogen 3 verschillende wijnen zijn.
 
Dit geldt niet voor de wijnabonnementen, het modulair wijnrek en onderdelen hiervan.

Artikel 5

 


Artikel 5 - Prijzen
De op de webwinkel aangegeven verkoopprijzen zijn uitgedrukt in euro en inclusief alle belastingen, maar exclusief de verzendingskosten en betalingskosten. Deze prijzen gelden voor België, Nederland en Luxemburg.
 

De verzendings- en betalingskosten zijn voor de klant en worden berekend op het einde van de bestelling, in aanvulling op de prijs van de geselecteerde producten. Deze worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de bestelling en kunnen variëren per dag en per bestelling.

Artikel 6

 


Artikel 6 - Aanbiedingen / promoties

 

 

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en altijd voor de geldigheidsduur zoals vermeld staat bij die aanbieding. Promoties zijn niet cumuleerbaar meandere kortingen en speciale aanbiedingen. Deze zijn ook niet zijn niet geldig met terugwerkende kracht.

 

Artikel 7

 


Artikel 7 - Accounts 

Er kunnen maximaal maar 2 accounts aangemaakt worden die hetzelfde leveringsadres hebben.

Een afwijking van deze voorwaarde kan aangevraagd worden via klantendienst@MundoVino.be.

Artikel 8

 


Artikel 8 - Betalingen
8.1       BetalingsplichtDe koper is de prijs verschuldigd die MundoVino in de orderbevestiging aan hem heeft meegedeeld – conform artikel ‘Totstandkoming overeenkomst’ van deze voorwaarden.


Bestellingen worden pas verzonden na ontvangst van betaling. Als de betaling ontvangen is, zal hiervoor een bevestigingsmail gestuurd worden. Dit laatste geldt alleen bij betalingen via overschrijving of cash.


Middels het plaatsen van een bestelling op de webwinkel van MundoVino verklaart de klant tevens kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van MundoVino (inclusief de specifieke voorwaarden) en ze aan hem/haarzelf tegenwerpelijk te maken.


Het (de) product(en) blijft(ven) eigendom van MundoVino tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten die bij de bestelling werden aangegeven heeft plaatsgevonden (zie artikel 11). 
 
8.2       Betalingsmogelijkheden

 

 

Betaling(en) door de klant geschiedt(en) bij de bestelling(en) van de goederen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW.
 


MundoVino biedt verschillende manieren om op een veilige wijze te betalen. Deze mogelijkheden zijn te kiezen in de afhandelingsmodule bij het plaatsen van een bestelling. Er zijn volgende mogelijkheden voorhanden:
 

 • Cash: Enkel bij afhaling (geen extra kost)

 

 • Internationale overschrijving op rekening MundoVino (geen extra kost):
  Rekeningnummer: BE19 7360 1484 5512
  BIC: KREDBEBB (KBC)

 • Elektronische betaling: De elektronische betalingen verlopen via het betalingssysteem Mollie. Hierbij gelden de betalingsvoorwaarden van deze betalingsprovider (zie site Mollie).
  De betalingskost per bestelling is ten laste van de koper. Deze kost is afhankelijk van de betalingsmethode.

  Bancontact > 0,25€
  Ideal > 0,45€
  Mastercard > 0,25€
  Visa > 0,25€

Artikel 9

 


Artikel 9 - Voorraad

 MundoVino behoudt zich het recht voor o.a. bij het wisselen van een nieuwe jaargang de klant op te hoogte te brengen van deze wijziging na de bestelling. De beschikbaarheid van de producten op de website zijn louter informatief en kunnen wijzigen met de werkelijkheid. MundoVino behoudt zich het recht een product niet te kunnen leveren daar deze niet meer op voorraad blijkt te zijn. In de mate van het mogelijke zal MundoVino de klant verwittigen in geval de leveringsdatum niet gerespecteerd kan worden. Eventueel heeft de klant de mogelijkheid de bestelling gedeeltelijk of volledig te annuleren en dit zonder bijkomende kosten.

Artikel 10

 


Artikel 10 - Levering en leveringstijd
De levering wordt uitgevoerd door MundoVino en zijn partners overal in België, Nederland en Luxemburg.


MundoVino houdt zich voor de bestelde artikelen binnen de 7 dagen te leveren, uitgezonderd de wijnabonnementen (zie artikel 17).  Na de orderbevestiging en de ontvangst van betaling, zullen de bestelde goederen worden afgeleverd op het afleveradres zoals aan MundoVino doorgegeven werd door de klant. MundoVino zal zich inspannen en al het mogelijke doen om de op de webwinkel vermelde levertijden te respecteren. Maar kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor een levering die te laat aankomt of een pakket dat verloren raakt door derden of ingevolge onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Alvorens tot levering van een bestelling over te gaan kan het zijn dat de klant wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de levering. De klant wordt verzocht om tijdens het plaatsen van de bestelling tevens de contactgegevens te vermelden (telefoonnummer, emailadres, fax,...) en te laten registreren waarop hij/zij bereikbaar is. MundoVino doet er zo alles aan om bij een eventuele vertraging de wachttijd te beperken. De vermelde levertijden doen in hoofde van MundoVino geenszins een resultaatverbintenis ontstaan doch enkel een inspanningsverbintenis. Mocht de bestelling niet binnen de 10 werkdagen geleverd zijn, zonder enige berichtgeving van MundoVino, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren (zie artikel 14). MundoVino is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden. De extra kosten van de nalevering worden door MundoVino gedragen. MundoVino verzendt geen artikelen naar postbusadressen. Als een bestelling niet afgeleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder Bpost wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending. Voor de leveringen maakt MundoVino gebruik van een externe koerierdienst, namelijk Bpost.
Wanneer de verzending gebeurd door Bpost, dan gelden hun leveringsvoorwaardenvoorwaarden (zie site Bpost).


Leveringen vinden plaats op werkdagen tussen 7u en 18u. De bestelde producten zullen dan naar het adres van uw keuze geleverd worden en door de persoon van uw keuze ontvangen worden (woonplaats, buur, werkplaats). Bij afwezigheid kunt u een tweede aanbieding vragen of u kunt uw pakket binnen de twee weken gaan afhalen in het naburige postkantoor of PostPunt.
Indien de klant geen nieuwe levering regelt binnen een termijn van 2 weken vanaf de bevestiging van de bestelling, of wanneer hij afwezig is bij deze  nieuwe levering, zal de bestelling  automatisch worden teruggezonden naar MundoVino, die vervolgens contact zal opnemen met de klant om de levering van de bestelling te regelen.Het is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling goed geleverd werden. 
Als de levering niet conform de bestelling is heeft de klant 8 werkdagen na leveringsdatum de tijd om volgende stappen te ondernemen: op de leveringsbon aangeven wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend en opgestuurd moeten worden naar MundoVino. Dit kan via post (adres zie algemene voorwaarden artikel 2 "Defenitie partijen) of via mail te sturen naar Klantendienst@Mundovino.be. 
Als er een beschadiging aan één van de geleverde artikellen zou vast gesteld worden door de klant / koper heeft deze 8 werkdagen na leveringsdatum de tijd om volgende stappen te ondernemen: enkele foto's maken van het beschadigd artikel / verpakking en deze aan MundoVino bezorgen via mail te sturen naar Klantendienst@Mundovino.be. Na ontvangst van deze melding en foto stelt MundoVino een onderzoek in naar de oorzaak van dit voorval. 
Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.
 

Als uw afleveradres zich bevindt buiten Nederland of buiten de EU, kunt u worden onderworpen aan invoerrechten en belastingen, die worden geheven zodra een zending uw land bereikt. 

U moet voldoen aan alle extra kosten voor inklaring. MundoVino is niet verantwoordelijk voor deze kosten. Als u meer informatie zou willen hebben kunt u contact opnemen met uw lokale douanekantoor.


Artikel 11

 


Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

 Het (de) product(en) blijft(ven) eigendom van MundoVino tot de volledige betaling van de aankoopprijs en de kosten die bij de bestelling werden aangegeven heeft plaatsgevonden.

Artikel 12

 


Artikel 12 - Plaats van levering

 De levering, wordt geacht te gebeuren op de plaats door de klant aangegeven en zoals opgenomen in zijn/haar bestelling.
 

Een bestelling met als leveringsvoorwaarde “afhaling”, kan op vaste tijdstippen afgehaald worden ofwel door het maken van een afspraak. De vaste tijdstippen vind u terug  bij praktische info > afhalingsgegevens. De locatie voor afhaling heeft postcode 3770, het exacte adres voor afhaling wordt meegedeeld op de orderbevestiging na het plaatsen van de bestelling.

Artikel 13

 


Artikel 13 - Klachten 

Alle opmerkingen betreffende de factuur of de geleverde goederen moeten binnen de 8 werkdagen na levering goederen bekend gemaakt worden aan MundoVino. Dit kan via post of mail: klantendienst@MundoVino.beHet is belangrijk dat de klant bij ontvangst van zijn/haar producten controleert of deze conform de bestelling goed geleverd werden. 

Als de levering niet conform de bestelling is heeft de klant 8 werkdagen na leveringsdatum de tijd om volgende stappen te ondernemen: op de leveringsbon aangeven wat er niet klopt, waarna deze bon door de klant ondertekend en opgestuurd moeten worden naar MundoVino. Dit kan via post (adres zie algemene voorwaarden artikel 2 "Defenitie partijen) of via mail te sturen naar Klantendienst@Mundovino.be. 
Als er een beschadiging aan één van de geleverde artikellen zou vast gesteld worden door de klant / koper heeft deze 8 werkdagen na leveringsdatum de tijd om volgende stappen te ondernemen: enkele foto's maken van het beschadigd artikel / verpakking en deze aan MundoVino bezorgen via mail te sturen naar Klantendienst@Mundovino.be. Na ontvangst van deze melding en foto stelt MundoVino een onderzoek in naar de oorzaak van dit voorval. 
Bij gebrek aan dergelijk voorbehoud worden de goederen onherroepelijk aanvaard door de klant als zijnde conform met de geplaatste bestelling en aldus vrij van gebreken en/of beschadigingen. De klant draagt vanaf dit ogenblik het risico.

Artikel 14

 


Artikel 14 - Annulering koopovereenkomst / herroepingrecht
Aanvaarding van de artikelen dekt alle zichtbare gebreken. MundoVino verbindt zich er enkel toe een aangekocht artikel gedeeltelijk of volledig terug te nemen en om te ruilen of terug te betalen indien deze een kurksmaak heeft of in geval dat de kwaliteit duidelijk gebrekkig is. Het artikel moeten teruggezonden worden in de originele verpakking, vergezeld van een factuur of een copy ervan en dit tot maximum 3 maanden na de aankoop. Wijnen met kurksmaak dienen terugbezorgd te worden in de originele fles voorzien van de kurk. MundoVino kan een retourzending regelen maar deze kosten zijn voor de klant / koper. We betalen uw wijn terug, exclusief de betaalde verzendkost, en sturen de fles en de kurk voor analyse naar onze kwaliteitsdienst.
De uiteindelijke eindbeslissing over de eventuele terugbetaling ligt te allen tijde bij MundoVino.


 

MundoVino behoudt zich het recht voor elke bestelling of levering te annuleren in volgende gevallen:
 

 • indien er reeds een bestaand geschil is met de klant
   
 • bij niet-betaling van het totaal bedrag of van een gedeelte ervan bij een vorige bestelling
   
 •  bij weigering vanwege de bankinstellingen van toelating tot betalen met kredietkaart. In dat geval, kan de  aansprakelijkheid van MundoVino in geen geval in het gedrang komen.

Artikel 15

 


Artikel 15 - Recht op teruggave. Niet goed, geld terug!

 

 

MundoVino biedt de klant 10 kalenderdagen de tijd om de bestelde artikelen terug te sturen zonder extra kosten, met uitzondering van de retourkosten. Hiervoor moet wel een retouraanvraag aanvraag gebeuren binnen de 7 kalenderdagen na levering van de bestelling. Deze retouraanvraag kan gebeuren door in te loggen in de persoonlijke account  van de klant of door een mail te sturen naar Klantendienst@MundoVino.be binnen de vooropgestelde aanvraagtermijn. Het recht op teruggave voorziet dat enkel goederen die opnieuw verkocht kunnen worden door MundoVino kunnen worden teruggezonden. 


Een retourzending kan ook plaatsvinden als een onderzoek van MundoVino, naar een klacht van de klant (lijst klachten zie algemene voorwaarden artikel 13), aanvaardt wordt door MundoVino. De klant kan deze aanvragen op dezelfde manier als hierboven beschreven, dit pas na de aanvaarding van klacht. 


Van zodra de klant gebruik maakt van zijn/haar recht op teruggave, engageert MundoVino zich om het totaalbedrag van de terug gegeven artikelen contant terug te betalen binnen een termijn van maximum 30 dagen. Het bedrag van de oorspronkelijke verzendkost wordt niet terugbetaald.MundoVino aanvaardt geen "Tevreden of geld terug" retour in de volgende gevallen: 

 • Geopende flessen die niet voldeden aan de persoonlijke verwachtingen. Enkel gesloten flessen kunnen worden geretourneerd ter creditering.
   
 • Flessen wijn met een rekening/kasticket ouder dan 3 maanden.
   
 • Onvolledige, beschadigde of vuile artikels.
   
 • In prijs verlaagde wijnen. 
   
 • Teruggestuurde goederen worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun gesloten originele verpakking, zonder beschadigingen aan de fles en etiket.

Artikel 16

 


Artikel 16 - GeschillenDe Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wet, ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst. In geval van geschil, zal gezocht worden naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebreke aan minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Tongeren als enige bevoegd.

Artikel 17

 


Artikel 17 - Specifieke voorwaarden voor de wijnabonnementen

 

 

De wijnabonnementen zijn een onderdeel van MundoVino. De verschillende versies kunnen terug gevonden worden onder wijnen / aanbod > wijnabonnementen.

MundoVino stelt de inhoud van deze abonnementen samen. Deze inhoud ligt iedere maand vast en is niet voor discussie vatbaar.

Eenmaal per maand op een vast tijdstip (op dezelfde dag iedere maand) worden de pakketten klaargemaakt voor verzending en de dag nadien verzonden.
De leveringen zullen steeds gebeuren in de laatste dagen van de maand of het begin van de maand erop volgend.

Wanneer de bestelling voor de 18e en de betaling van deze bestelling voor de 19e van de maand plaatsvindt, dan zal het wijnpakket van deze maand (maand van bestelling) nog toegestuurd worden.
Dit wijnpakket trachten we dan samen met de andere lopende wijnabonnementen te versturen.


Hieronder vind u een overzicht van de te verkrijgen wijnabbonnementen:

 

 Een maandelijks wijnpakket van van 25€ 

De samenstelling van dit pakket bestaat uit 2 of 3 flessen. Op jaarbasis worden volgende paketten samengesteld:

Voor 9 maanden bestaat het pakket uit 3 flessen
Voor 3 maanden bestaat het pakket 2 flessen
 

De volgorde waarin een pakket met 2 of 3 flessen voorzien wordt ligt niet vast. Dit wordt per maand beslist en samengesteld.Een maandelijks wijnpakket van van 35€ 

De samenstelling van dit pakket bestaat uit 3 of 4 flessen. Op jaarbasis worden volgende paketten samengesteld:

Voor 9 maanden bestaat het pakket uit 4 flessen
Voor 3 maanden bestaat het pakket 3 flessen
 

De volgorde waarin een pakket met 3 of 4 flessen voorzien wordt ligt niet vast. Dit wordt per maand beslist en samengesteld.Een maandelijks wijnpakket van 35€ > "Prestige"

Deze paketten worden samengesteld met de 'toppers' uit het gamma, al dan niet aangevuld met een heel goede prijs/kwaliteits wijn.

 

De samenstelling van dit pakket bestaat uit 1 of 2 flessen.

Artikel 18

 


Artikel 18 - Specifieke voorwaarden
met betrekking tot het modulair wijnrek en de onderdelen hiervanHet modulair wijnrek van MundoVino is een eigen ontwerp en de fabricatie gebeurd onder toeziend oog van MundoVino. MundoVino staat dan ook garant voor de kwaliteit en de garantie van de onderdelen. 


Het monteren en de plaatsing van het wijnrek dienen te gebeuren volgens de richtlijnen vermeld in de meegeleverde handleiding. 
MundoVino en Bart Peumans zijn niet verantwoordelijk en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als er zich een ongeluk voordoet of bij schade (aan het wijnrek of omgeving) bij de montage van dit wijnrek. Dit is volledig de verantwoordelijkheid van de plaatser/monteur.


Voor alle ongevallen na de plaatsing van dit wijnrek kan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid niet bij MundoVino en Bart Peumans liggen. 

Mundovino

Telefoon: +32 (0)485 99 34 89

Email: info@mundovino.be
Top